start

Grafika użytkowa to dziedzina grafiki i drukarstwa artystycznego służąca celom użytkowym.
Związana jest z rynkiem wydawniczym i reklamą.